Realizujemy projekt naukowy pt.:”Koroduj”

W ramach projektu „Szkoła bliżej Nauki” realizowanego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, uczniowie klas 3 C i 3 B pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: fizyki, biologii, matematyki i geografii,  realizują projekt badawczy pt.:”Koroduj”.

Korozja to proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem.

Opiekunem naukowym projektu jest dr Magdalena Osial, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem badań wykonywanych przez młodzież jest:

  • Przedstawienie zjawiska korozji
  • Zbadanie wpływu czynników zewnętrznych na wytrzymałość metali
  • Sprawdzenie wpływu produktów korozji na wzrost roślin

 

Realizacja projektu to okazja do rozwijania współpracy między uczniami, twórczego działania, stawiania pytań w realnych sytuacjach i poszukiwania odpowiedzi na nie.

Ale to także świetna zabawa.

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl