Mogiła Sybiracka

23 czerwca 2021 r. na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej i Związku Sybiraków  braliśmy udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu Symbolicznej Mogiły Sybirackiej na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Łukasiewicz, opiekunowie szkolnego wolontariatu oraz wolontariusze z klasy 6 A. Po niezwykle wzruszającej uroczystości uczniowie naszej placówki złożyli i zapali znicz pamięci.

Mogiła Sybiracka jest nam niezwykle bliska, ponieważ tam od wielu lat spotykamy się z SYBIRAKAMI. Pomagamy i porządkujemy to szczególne miejsce przed Świętem Zmarłych, jesteśmy obecni podczas kolejnych rocznic deportacji i wywózek Sybiraków. To ważne miejsce upamiętniające Golgotę Wschodu.

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl