NABÓR DO KLASY IV PŁYWACKIEJ – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wnioski do klasy IV należy składać osobiście w sekretariacie szkoły (wniosek można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony)
Termin składania wniosków: 11.03.2019 – 18.03.2019r (godzina 16.00)

Egzamin sprawnościowy odbędzie się 26.03.2019 o godzinie 13:30 na pływalni ‚Foka’ ul. Esperanto 5.

Na test sprawnościowy będą składały się następujące próby:
Zanurzanie głowy i wykonanie wydechów do wody.
W zakresie pływania dynamicznego:
– praca nóg na piersiach do stylu dowolnego, z przyborem lub bez;
– praca nóg na plecach do stylu grzbietowego, z przyborem lub bez;
– technika pływania kraulem na grzbiecie;
– technika pływania kraulem na piersiach.
Skok do wody głębokiej ze słupka, z przyborem lub bez.
Nurkowanie w głąb na głębokości 1-1,5 m i wyłowienie przedmiotu, z pomocą lub bez.

Przypominamy, że do próby sprawności fizycznej przystępują tylko Ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl