Podsumowanie projektu „Szkoła Bliżej Nauki”

Od września 2017 roku do maja 2019 roku nasza szkoła realizowała projekt „Szkoła bliżej nauki”. Projekt ten został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczyło w nim 38 szkół i około 1900 uczniów z województwa mazowieckiego.

Podstawowym celem projektu było stworzenie w szkołach warunków dla nauczania metodą badawczą – czyli dociekania, zadawania pytań, eksperymentowania, sprawdzania i wyciągania wniosków. 

W ramach projektu nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z uczniami klas: 3 b i 3 c, oraz we współpracy z opiekunem merytorycznym dr Magdaleną Osial – chemikiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, realizowali projekt „Koroduj”. Projekt obejmował badanie wpływu czynników zewnętrznych na wytrzymałość metali oraz wpływ produktów korozji na wzrost roślin

Każdy z zespołów projektowych po zakończeniu badawczego etapu prac, przeprowadził analizę zebranych danych, opracował wnioski z badań oraz przygotował podsumowanie procesu realizacji prac.

24 maja odbyło się podsumowanie projektu. Na spotkaniu była obecna p. dr Magdalena Osial. Uczniowie klasy 3 b zaprezentowali wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnych, a uczniowie klasy 3 c w postaci gier dydaktycznych.

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl