Test sprawnościowy do IV klasy o profilu pływackim

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV pływackiej Szkoły Podstawowej nr 387 odbędzie się w poniedziałek 09.04.2018 r. o godzinie 10.00 na pływalni „Nowa Fala”, ul. Garbińskiego 1.

Na sprawdzian dzieci przynoszą kostium jednoczęściowy (dziewczęta), kąpielówki (chłopcy), czepek, ręcznik i klapki.

Na test sprawnościowy będą składały się następujące próby:

 1. Zanurzanie głowy i wykonanie wydechów do wody.
 2. W zakresie pływania dynamicznego:
  – praca nóg na piersiach do stylu dowolnego, z przyborem lub bez;
  – praca nóg na plecach do stylu grzbietowego, z przyborem lub bez;
  – technika pływania kraulem na grzbiecie;
  – technika pływania kraulem na piersiach.
 3. Skok do wody głębokiej ze słupka, z przyborem lub bez.
 4. Nurkowanie w głąb na głębokości 1-1,5 m i wyłowienie przedmiotu, z pomocą lub bez.

Przypominamy, że do próby sprawności fizycznej przystępują tylko Ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej szczegółowe kryteria:

Test

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl