Nasi nauczyciele

NASI NAUCZYCIELE

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Lisowska Iwona Dyrektor szkoły, Pedagog szkolny
Łukasiewicz Małgorzata Zastępca dyrektora, Fizyka, Chemia
Babecka Anna Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie, Nauczyciel wspomagający
Baczyńska Renata Matematyka, Edukacja wczesnoszkolna
Beier – Żylak Sylwia Religia
Czernik Agnieszka Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie, historia, wychowawca świetlicy
Dymko Katarzyna Geografia, Etyka, WOS
Dziedzic Marta Pedagog szkolny
Dziewulska Anna Wychowawca świetlicy
Filipczak Beata Język polski
Jończyk – Grądzka Danuta Muzyka, Plastyka, Edukacja dla bezpieczeństwa, Rytmika
Kalmus Sylwia Język angielski, Język hiszpański
Karasińska Maria Bibliotekarka
Karolkiewicz Monika Kierownik świetlicy
Kicman Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna
Kicman – Gajewska Karolina Edukacja wczesnoszkolna
Kraszewska Maja Wychowanie przedszkolne
Kruk Mariola Edukacja wczesnoszkolna
Kycko Lidia Religia
Zajęcia techniczne
Marcinkowska Elwira Wychowawca świetlicy
Mechelewska Elżbieta Wychowawca świetlicy
Nowakowska – Bubak Małgorzata Wychowanie przedszkolne
Nowak – Władzińska Ewa Edukacja wczesnoszkolna
Orowiecki Janusz Informatyka
Ossowska Jadwiga Wychowawca świetlicy
Piechocińska Katarzyna Wychowanie przedszkolne
Puchawka Antonina Wychowanie fizyczne
Puchawka Beata Wychowanie fizyczne
Rogowiecka Anna Język angielski, nauczyciel wspomagający
Rozmarynowska Eunika Język angielski
Rusicka Izabela Język angielski, informatyka
Ruszkowska Małgorzata Język angielski, logopeda
Rybicki Tomasz Wychowanie fizyczne
Sobczak Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna
Surma Rafał Wychowawca świetlicy
Stępień Milena Język hiszpański
Sznajger Patrycja Edukacja wczesnoszkolna
Walczyńska Milena Edukacja wczesnoszkolna
Wieczorkiewicz Anna Język niemiecki
Ratyński Cezary Wychowawca świetlicy

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl