Szkoła bliżej nauki – projekt z Centrum Nauki Kopernik

Uczniowie z klas gimnazjalnych naszej Szkoły – 2b i 2c – biorą udział w projekcie „Szkoła Bliżej Nauki”, we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Projekt trwa dwa lata.

Poniżej znajdziecie informację na temat tego projektu, jak również na stronie internetowej Centrum Nauki Kopernik.

Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie jest partnerem  w projekcie „Szkoła bliżej nauki”, realizowanym wspólnie z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakłada on utworzenie w naszej szkole pracowni badawczej na wzór funkcjonujących obecnie w CNK. Projekt przewiduje wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych, co umożliwi nauczycielom prowadzenie lekcji opartych na metodzie eksperymentu. Podczas lekcji uczniowie będą mogli realizować doświadczenia naukowe. Oprócz samych pracowni, w ramach projektu nauczyciele uczestniczyć będą w warsztatach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, podczas których poznają metody prowadzenia zajęć metodą badawczą opartą na doświadczeniach naukowych. Ponadto uczniowie wezmą udział w  lekcjach tematycznych realizowanych na terenie CNK w Warszawie.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji informatycznych i  kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowanie kreatywności i pracy zespołowej uczniów poprzez cykl zajęć/wizyt w Centrum Nauki Kopernik oraz realizację zajęć dodatkowych w szkołach włączonych do projektu;
 • zwiększanie aktywności naukowej u uczniów oraz wzrost wiedzy na temat metod i technik badań naukowych poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie pracy metodą eksperymentu, doskonalenie umiejętności planowania i oceny pracy zespołowej uczniów, umiejętności współpracy w obszarach między przedmiotowych u nauczycieli w okresie realizacji projektu;
 • podniesienie w okresie realizacji projektu kompetencji nauczycieli w zakresie aktywnych metod pracy poprzez wykorzystywanie opracowanych w Centrum Nauki Kopernik 380 autorskich zestawów edukacyjnych WODA i innych opartych na rozwiązywaniu problemów badawczych poprzez samodzielne eksperymentowanie oraz opracowanie 38 narzędzi edukacyjnych;
 • wsparcie szkół zlokalizowanych na obszarze WOF w zakresie tworzenia warunków do pracy z uczniem metodą eksperymentu poprzez doposażenie szkolnych pracowni. Szkoły zostaną doposażone w mobilne interdyscyplinarne zestawy edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów (Pudełko Woda i inne) oraz w informatyczne zestawy edukacyjne dostosowane do etapu kształcenia.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • wsparcie dla 50 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;
 • wyposażenie 1 szkolnej pracowni przyrody;
 • opracowanie i udostepnienie 1 narzędzia edukacyjnego;
 • realizację 1 projektu edukacyjno-badawczego;
 • przeprowadzenie dodatkowych godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi, pomocy i wyposażenia zakupionego i opracowanego w ramach projektu (liczba nauczycieli x 12 godzin);
 • przeprowadzenie dodatkowych 48 godzin zajęć edukacyjnych związanych z realizacją projektów edukacyjno-badawczych;
 • przeprowadzenie dodatkowych 4 godzin zajęć informatycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawów informatycznych zakupionych w ramach projektu;
 • przeprowadzenie dodatkowych 16 godzin zajęć terenowych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „WODA”.

 

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl